WeDevelop BV  Projectontwikkeling :  Samenwerking is onze kracht.

Het ontwikkelen en herontwikkelen van locaties en gebouwen is een vak apart. Wedevelop BV onderscheidt zich daarbij door haar klantgerichte aanpak. Het belang van alle betrokken partijen houden we dan ook nauwlettend in de gaten. We streven naar een optimale invulling van de aangeboden locaties en gebouwen. Dit doen we op een zodanige wijze dat alle partijen zoals gemeenten, omwonenden, nieuwe bewoners c.q. gebruikers, etc. na afronding van het project tevreden terug kunnen kijken op het ontwikkelingstraject met optimaal resultaat.

Bovenstaande doen wij altijd in goede samenwerking met de ontwerpende en uitvoerende partijen. Wij streven hierbij naar een duurzame samenwerking die niet beperkt blijft tot 1 locatie of tot 1 project.

Onze creativiteit komt met name goed van pas bij oplossingen van complexe projecten van herontwikkeling. Een goede kwaliteit van wonen, werken, winkelen en recreŽren staat daarbij hoog in het vaandel. Ons inzicht in de markt, concepten, architectuur en andere randvoorwaarden dragen mede bij tot de meest ideale oplossing. Niet alleen het financieel rendement heeft onze aandacht, maar vanzelfsprekend ook het maatschappelijk rendement. Wij richten ons op het realiseren van woningbouw, winkels, kantoren, zorg- en parkeeroplossingen en complete inrichtingsplannen. Daarbij streven we naar een integrale oplossing voor zowel binnen als buiten het project. Vanzelfsprekend komen daarbij onze ervaring, kennis en creatieve kwaliteiten het best tot zijn recht.

 

-terug-