WeDevelop BV  Projectmanagement:

Samenwerken aan oplossingen.

Wedevelop  BV werkt voor bedrijfsmatige en particuliere opdrachtgevers en levert deze de volgende diensten: Verwerving, haalbaarheids-analyses, Conceptvorming / ontwikkeling, Bouw- / projectmanagement en Directievoering.

U vindt bij ons een totaalpakket. De werkzaam-heden voeren we uit op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief of een vast bedrag geldend voor de looptijd van het project. Alles in goed overleg.

lees verder

 

 

 

 

WeDevelop BV  Projectontwikkeling:

  Samenwerking is onze kracht.

Het ontwikkelen en herontwikkelen van locaties en gebouwen is een vak apart. Wedevelop BV onderscheidt zich daarbij door haar klantgerichte aanpak. Het belang van alle betrokken partijen houden we dan ook nauwlettend in de gaten. We streven naar een optimale invulling van de aangeboden locaties en gebouwen. Dit doen we op een zodanige wijze dat alle partijen zoals gemeenten, omwonenden, nieuwe bewoners c.q. gebruikers, etc. na afronding van het project tevreden terug kunnen kijken op het ontwikkelingstraject met optimaal resultaat.

Bovenstaande doen wij altijd in goede samenwerking met de ontwerpende en uitvoerende partijen. Wij streven hierbij naar een duurzame samenwerking die niet beperkt blijft tot 1 locatie of tot 1 project.

lees verder