Dienst        Gebiedsontwikkeling

Type           Woningbouw

Project       Hogebrugweg 2 te Waarland

 

Gebiedsontwikkeling

 

    ●  Grondexploitatie

      Beeldkwaliteitsplan

    ●  Ruimtelijke onderbouwing

    ●  Communicatie

      RO-procedures, art. 19 lid 2

    ●  Exploitatieovereenkomst

    ●  Planschadeovereenkomst

     Bodemonderzoek

    ●  Aankoop/verkoop, contractvorming

    ●  Bouw- en woonrijpmaken

    ●  Bouwbegeleiding

 

Aan de Hogebrugweg 2 te Waarland heeft in 2007/2008 een binnendorpse gebieds-ontwikkeling plaatsgevonden. Een oude boomgaard groot ca. 0,4 hect. is qua bestemming omgezet naar woningbouw. De uit de omzetting ontstane 3 kavels zijn verkocht en in particulier opdrachtgever-schap zijn de 3 woningen ontworpen en gebouwd.

 

 

Samenwerking met:

Lopende Projecten:

Herontwikkeling Rijksmonument

   Bloemendaal

CPO Karel Klinkenberglocatie

   KKL01 Amsterdam

CPO Buiksloterham

CPO Delft Stationkwartier

CPO Oude Handbalvelden

Kwakelhuis Alkmaar

Oude Doetinchemseweg

   Zeddam

 

Projecten afgerond:

Dorpsstraat Assendelft

2 Woonhuizen

Woon-oase Assendelft

Veluweweg 18 Waarland

Hogebrugweg Waarland